O firmie

Sylwia Wróbel – Pracownia Projektowo – Usługowa jest autorską pracownią oferującą szerokie usługi w obszarze urbanistyki i planowania przestrzennego.

Firma prowadzona jest przez mgr inż. Sylwię Wróbel, absolwentkę Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, pracującą w zawodzie urbanisty nieprzerwanie od roku 1999, w tym jako główny projektant - kierownik zespołu projektowego, od uzyskanego członkostwa w Zachodniej Okręgowej Izbie Urbanistów w roku 2005. Sylwia Wróbel jest ponadto członkiem Miejskiej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej w Strzegomiu.

Opracowania wykonujemy przy udziale ekspertów w zakresie ochrony środowiska, infrastruktury technicznej, rzeczoznawców majątkowych, komunikantów, architektów, geodetów. Współpracujemy ze specjalistami w dziedzinie systemów informacji przestrzennej, zapewniających sporządzenie dokumentów w technologii GIS oraz dostosowanie opracowań do wymogów Infrastruktury Informacji Przestrzennej (INSPIRE).

Główny obszar działalności firmy stanowią województwa: dolnośląskie, opolskie, lubuskie, śląskie i wielkopolskie oraz przyległe do ich granic obszary województw małopolskiego, łódzkiego, zachodnio – pomorskiego i kujawsko – pomorskiego.

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do samorządów gminnych.