Doświadczenie

Wykaz ważniejszych opracowań, których projektantem była Sylwia Wróbel:

 • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (w granicach całych gmin): Gminy Skarbimierz, Jemielnica, Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Miasta i Gminy Zdzieszowice (woj. opolskie); Miasta Nowa Sól (woj. lubuskie); Gminy Kotla, Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Miasta i Gminy Szczytna, Gminy Bolesławiec,(woj. dolnośląskie); Miasta Ostrów Wielkopolski, Miasta i Gminy Kępno (woj. wielkopolskie).
  • Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (min. w granicach 1 obrębu geodezyjnego): Miasta i Gminy Szczytna - 7 obrębów, Miasta i Gminy Radków – 1 obręb (woj. dolnośląskie); Miasta i Gminy Ogrodzieniec - 1 obręb (woj. śląskie).
  • Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (dla wybranych terenów): Miasta Jelenia Góra, Miasta i Gminy Przemków (woj. dolnośląskie); Miasta i Gminy Zdzieszowice (woj. opolskie).

 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  • MPZP w granicach całych gmin: Miasto i Gmina Międzylesie, Miasto i Gmina Szczytna (bez 1 obrębu), Miasto i Gmina Radków (woj. dolnośląskie); Miasto i Gmina Kępno (woj. wielkopolskie).
  • MPZP dla kompleksowych obszarów: Miasto Jawor – 3 obszary, Miasto Jelenia Góra – 3 obręby, Miasto Lubań – 1 obszar, Miasto i Gmina Strzegom – 16 obrębów, 3 obszary, Gmina Kotla – 2 obszary, miasto i Gmina Międzylesie – teren eksploatacji złoża piaskowca, Miasto i Gmina Radków – 2 tereny eksploatacji złóż, 1 obszar wsi, Miasto i Gmina Stronie Śląskie – 5 wsi, Miasto i Gmina Lądek Zdrój - 4 obszary, Miasto Świdnica – 2 obszary (woj. dolnośląskie); Miasto i Gmina Ogrodzieniec – Miasto Ogrodzieniec, 1 obręb, Gmina Hażlach – 2 obręby (woj. śląskie); Gmina Dobrzeń Wielki – 2 wsie, Gmina Pawłowiczki – 2 wsie, Gmina Leśnica – 8 obrębów, Gmina Turawa – 2 obręby, Strzelce Opolskie – obwodnica miasta (woj. opolskie); Miasto Żagań – 4 obszary, Miasto Nowa Sól – 7 obszarów, Gmina Trzebiechów – 1 obszar (woj. lubuskie).
  • MPZP dla jednostkowych terenów: Gmina Prochowice – 2 plany, Gmina Miękinia – 4 plany, Miasto Trzebnica – 2 plany, Miasto i Gmina Szczytna – 6 planów, (woj. dolnośląskie); Miasto i Gmina Zdzieszowice – 10 planów, Gmina Pawłowiczki – 1 plan, Miasta Głogówek – 3 plany, Gmina Bierawa – 1 plan, Gmina Dobrzeń Wielki – 3 plany (woj. opolskie); Gmina Panki – 1 plan, Miasto Kłobuck – 1 plan (woj. śląskie).

 • Oceny aktualności
  • Oceny aktualności dokumentów planistycznych gmin, wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych i wieloletnim programem ich sporządzania: Miasta Jawor, Miasta i Gminy Międzylesie, Miasta i Gminy Szczytna (woj. dolnośląskie), miasta i Gminy Zdzieszowice (woj. opolskie) Miasta Nowa Sól (woj. lubuskie).

 • Projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego:
  • dla Miasta i Gminy Zdzieszowice, Gminy Dąbrowa, Miasta i Gminy Prudnik (woj. opolskie).

 • Pozostałe:
  • Prognozy skutków finansowych uchwalania planów miejscowych.
  • Prognozy oddziaływania na środowisko planów miejscowych i studiów.
  • Dokumentacje wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na inne cele.
  • Analizy zasadności przystąpienia do opracowania planów miejscowych
  • Udział w opracowaniach ekofizjograficznych.